Винарије

Породична винарија „Милојевић“

У оквиру компаније Милојевић, послује Породична винарија Милојевић која се бави производњом вина од грожђа, и то од 2010. године са седиштем у селу Остриковац.