Важни телефони и адресе

Служба хитне помоћи

Улица Миодрага Новаковића бб
тел: 194

Ватрогасна служба

Улица Цара Лазара бб
тел: 193
тел: 035 887 1123

Полиција

Улица Раде Кончара 7
тел: 192
тел: 035 887 1092

Телеграм

тел: 1961

Бројеви претплатника

тел: 11811

Пријава сметњи

тел: 977

Клиничко болнички центар

Улица Миодрага Новаковића 78
тел: 035 8470 775

Дечји диспанзер

Улица Кнеза Милоша бб
тел: 035 471 850

Дом здравља

Улица Кнеза Милоша бб
тел: 035 847 3315

Аутобуска станица

Улица Цара Лазара 94
тел: 035 8471 831

Железничка станица

Улица Железничка бб
тел: 035 8470 783

Општинска управа

улица: 13. октобар бр 7
тел: 035 8470 248

ЈКП Равно

улица: Гробљанска бб
тел: 035 8471 146