Трим стаза

-ТРИМ – ОСПОСОБИ СЕ!!!

Моравски парк
дужина стазе 2км

Активности на трим стази доступне су особама свих узраста, оба пола и различитих нивоа физичких активности.

Трим стаза пружа могућност за индивидуално и групно вежбанје у угодном природном амбијенту далеко од гледаца и судија и без захтева за постизање спортско техничких резултата.

Програм вежбања се састоји од активности ходања, трчања или комбинације ова два вида кретања, као и од вежби на справама и вежби без справа.

Трим стаза представља стално отворену понуду спортско-рекреативних активности, које која сваког учесника стављају у улогу субјекта, да може самостално без ичје контроле и вођења, у време када му највише одговара, у складуса својим могућностима да бира и реализује одговарајући обим и интезитет трчања.