Приватни смештај

  • „Boulevard Garden House“

Угоститељски објекат за смештај, кућа, одређена категоријом 2** (две звездице).

Адреса: Општина Ћуприја, улица Булевар ВС број 46.

Контакт: Славица Никодијевић