Манифестације

NOU FEST-Сајам образовања

Основна идеја сајма је упознавање ученика завршних разреда основних и средњих школа из Поморавског округа са могућностима даљег школовања. Будући да средње школе и факултети и иначе раде појединачне презентације, овај сајам нуди могућност непосредног упознавања великог броја будућих студената и средњошколаца са условима школовања у средњим школама и на факултетима. На овај начин обезбеђује се квалитетна информисаност будућих средњошколаца и високошколаца, као и значајна економска уштеда како за ученике тако и за образовне инститтуције.

Други део програма сајма подразумева велики број стручних предавања и радионица намењених ученицима, наставницима и широј јавности.

У оквиру дводневног програма, који се сваке године одржава средином марта месеца, Национална служба за запошљавање одржава и Сајам запошљавања па се тако на једном месту могу наћи скоро сви учесници у једном процесу рада.

Сајам образовања или такозвани NOU FEST организује Регионални тим подршке за науку, образовање и уметност https://noutim.org/