ЛОВ

Дуга традиција ловства у Ћуприји

Лов у Ћуприји, и у читавом овом поморавском крају има дугу и богату трдицију. Прва помена лова везује се за српску властелу која је ловила у овом крају, нарочито  у време Кнеза Лазара, у 14. веку, а главно ловиште налазило се у  близини његове задужбине манастира Раванице.

Касније, најчешће у околини манастира Раванице и манасије , ловио је један од највећих ловаца , Деспот Стефан лазаревић.

Крајем 19. и почетком 20. века, ловци Ћуприје и околних места били су стуб ловства у овом крају Србије.

Данас, Ловачко удружење „Морава“ Ћуприја газдује ловиштем „Раваница“, које се сврстава у ред најуређенијих ловишта у овом делу Србије и представља ловачки понос региона. О томе недвосмислено говори чињеница да овим ловиштем шета хиљаду грла срнеће дивљачи, што је податак вредан сваког поштовања. 

Ловиште „Раваница“ обухвата ловну  површину од 26 550 хектара на којој се гаје аутохтоне врсте дивљачи: срна, дивља свиња, зец, фазан, и пољска јаребица. Поред ових врста, газдује се и миграторним врстама: препелица, грлица, гугутка, дивље пловке, дивље гуске, шумшка шљука, голуб гривњаш и др. врсте. Ловиште поседује 22. стабилне чеке, 17 чека на дрвету, 32 хранилишта за срне, 14 хранилишта за фазане и пољске јаребице, 52 солишта и 8 прихватилишта за фазанчиће. Удружење поседује и фазанерију, два ловачка дома и 8 хектара вишегодишњих ремиза

 

Фазанерија

Ловачко удружење „Морава“ једно је од оснивача Ловачког савеза Централне Србије. Овај Савез основан је 29. априла  2011. године у Крагујевцу , ради континуитета у циљу ефикаснијег спровођења делатности од општег интереса-газдовања у ловству.

Ловачко удружење „Морава“  има седамнаест ловачких секција коју чине око три стотине ловаца међу којима и једна дама. Сложни ловци, стални су покретачи многих акција на терену, а ловиште је њихова стална брига, што се и примећује одмах након првих корака у ово савремено ловиште.

Драгана Трујић-ЛС „Исаково“

ловачко удружење „Морава“
Карађорђева бр. 64
телефон: 035 8472 067