Језера

Језеро Мућава

Језеро Мућава се налази североисточно од Ћуприје, између путева који воде из насеља до Супске и Глоговца односно Деспотовца.

Језеро је настало вештачком акумулацијом, преграђивањем Мућавског потока а у сврху наводњавања села Добричева.

Мућава је веома погодна за риболов. Поред риболова веома је погодно и за лов на дивље патке.

Језеро Везировац

Језеро Везировац је акумулација Ћупријског потока на југоисточној страни од Ћуприје.

Собзиром да је језеро порибљено, окружено дрвећем и шумарком са северне стране изузетно је погодно за лов и риболов.