Јавне набавке

Јавне набавке

Конкурсна документација за концерт на дан 05.08.2017. године

Одлука о додели уговора

Набавке на које се не примењује ЗЈН

Позив за подношење понуда – Пропагандни материјал

Позив за подношење понуда – Плес матураната

Позив за подношење понуда – Материјал за израду сувенира

Позив за подношење понуда – Стакла за потребе Јавног рада

Позив за подношење понуда – Боје за потреебе Јавног рада