ИНФО

 

 

 

 

 

 

радно време:
07:30 – 15:30

Туристичка организација општине Ћуприја основана је 2002. године а активно је кренула са радом 2009. године. Основна делатност установе је развој и унапређење туризма на подручју општине Ћуприја.

Под овим се подразумева организовање информативно – пропагандне делатности (израда брошура, туристичких мапа, разгледница, продаја сувенира…), промовисање туристичке понуде општине Ћуприја као и организација и суорганизација манифестација и друго.

адреса:
Ћуприја 35230
Карађорђева 19

тел: 060 0476220, 060 0476222
е-mail: tocuprija@gmail.com

ПИБ: 102482114
матични број: 17764926

буџетски рачун: 840-986664-91
рачун за сопствене приходе: 840-919668-95