Спортски савез „Ћуприја“

Спортски савез Ћуприје је основан 23.05. 2014. у складу са тада важећим Законом о спорту ( “ Сл. гл. РС „ бр. 99/2011 и др. ) и као такав, постао је носилац ( а и сада је ) спортског живота на територији општине Ћуприје. Савез броји 34 клуба, што је у односу на сам почетак рада, када је било само 11 члана, озбиљан помак. Сви чланови су редовни са свим правима и обавезама дефинисаним Статутом ССЋ-а. Код таквог стања ствари, видљиви су значајнији помаци у организацији и спровођењу како спортских тако и свих других активности из домена спорта а и активности које нису скопчани формално са спортом.

Радом ССЋ-а управља и коорднинира председник, сарадник за стручне послове и координатор за школски и предшколски спорт и наравно Скупштина са својим Управним одбором. Канцеларија савеза је на истој локацији, Кнеза Милоша 40, у згради Соколског дома.

Атлетски стадион „Морава“

За више информација и садржаја посетите сајт Спортског савеза „Ћуприја“ https://www.ssc.org.rs/home