Home  /  Aktuelnosti   /  Razvoj turizma u ruralnim područjima

Razvoj turizma u ruralnim područjima

Posebna privlačna snaga ruralnih sredina leži u porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima na kojima se, u specifičnom prirodnom ambijentu, uzgaja i nudi organska i zdrava hrana koju domaćini pripremaju na tradicionalan način. Zato se razvojem turizma u ruralnim prostorima podstiče očuvanje ruralnog načina života, tradicije i običaja, ali i unapređenje kvalitete poljoprivredne proizvodnje i življenja u celini. Prirodni ambijatnti u kojima su smeštena domaćonstva okruženi su mnoštvom terena za sport i rekreaciju, a kulturno istorijske znamenitosti, manastiri i crkve upotpunjuju turističku ponudu.

Poslednjih nekoliko decenija dešavaju se brojne promene u sektoru turizma. Sa nastalim promenama raste i tražnja za alternativnim oblicima turizma, od kojih sve značajnije mesto zauzima turizam u ruralnim područjima. Tražnja za ovim oblikom turizma je u stalnom porastu budući da su turisti sve više zainteresovani za intereakciju sa prirodom, upoznavanje novih predela, ljudi, drugih kultura i običaja. Ruralna područja koja su do skoro bila nerazvijena i turistički neinteresantna dospevaju u središte pažnje. Iako još uvek ne postoje zvanični podaci, prema nekim procenama oko 25 % turista u svetu godišnje se opredeli za ruralni turizam. Taj trend će se nastaviti i u budućnosti, a u prilog tome govore sprovedena istraživanja Svetske turističke organizacije (Gašić, Ivanović i Komadina, 2014).
U današnje vreme stresa, nedostatka kvalitetnih aktivnosti i vremena, ruralni turizam predstavlja adekvatno rešenje za beg iz takve svakodnevnice i pruža osećaj smirenosti, opuštenosti, slobode, relaksacije, što je u suprotnosti sa modernim načinom života u urbanoj sredini.

Opština Ćuprija raspolaže brojnim prirodnim i antropogenim resursima za razvoj ruralnog turizma. Pre svega, to se odnosi na očuvanu prirodu, čist vazduh, povoljnu klimu, bogatu floru i faunu, nezagađene reke i jezera i veliki broj kulturno-istorijskih spomenika.

Ruralni turizam zaista može promeniti socio-ekonomsku sliku nekog ruralnog područja, a pozitivni efekti su višestruki:

– razvojem seoskog turizma podstiče se razvoj poljoprivrede, kao primarne delatnosti na selu;

– seoski turizam kreira nova radna mesta, ali i čuva postojeća (u poljoprivredi);

– turizmom se mogu plasirati proizvodi domaće radinosti, što podrazumeva razvoj zanatstva;

– razvoj turizma na selu stvara nove poslovne prilike i predstavlja novu šansu za mlade, čime bi se smanjio negativan trend iseljavanja u grad;

– razvoj seoskog turizma pretpostavlja očuvanje prirodne sredine (ekoturizam), ali i lokalne kulture, tradicije i običaja (etnoturizam);

– razvoj turizma bi selu doneo veće šanse za izgradnju boljih puteva i poboljšanje infrastrukture.

Intenzivni razvoj ruralnog turizma na teritoriji opštine Ćuprija kao organizovana aktivnost, započeo je ne tako davno i odvija adekvatno mogućnostima kojima raspolaže.