O našem gradu

U podnožju Kučajskih planina, u srcu Pomoravlja na desnoj obali Velike Morave, na ušću Ravanice u Veliku Moravu, nalazi se grad mostova, grad muzike, grad atletike, jednom rečju ĆUPRIJA.

Lokacija

Ćuprija je od Beograda udaljena 147km a od Niša 89km. Nalazi se na glavnoj železničkoj i putnoj magistrali nalazi, se na ušću Ravanice u Veliku Moravu, i nadmorskoj visini od 119 metara. Središte je opštine koja se prostire na 287km, i na kojoj živi oko 33.000 stanovnika u 17 naseljenih mesta. Sam grad ima oko 22000 stanovnika. Središte je Pomoravskog okruga. Putevi iz Ćuprije se razilaze u više pravaca, što joj daje odličnu saobraćajnu i železničku pokrivenost. Graniči se sa Jagodinom, Paraćinom i Despotovcem.

Reljef

Ćuprija se nalazi na najnižoj moravskoj terasi u centralnom delu Srbije, na ušću reke Ravanice u reku Veliku Moravu što je čini jedinim gradom koji leži na samoj obali Velike Morave. Smeštena je u dolini, opasana sa desne strane blagim obroncima Kučajskih planina i sa leve strane planinom Juhor. I pored toga Ćuprija se vodi kao ravničarsko nizijski grad.

Klima

Ćuprija je grad sa umereno kontinentalnom klimom. Ovo područje karakterišu ekstremno niske temperature zime i visoke temperature leti. Srednja godišnja temperatura iznosi 10,8C.

Opširnije informacije možete naći na sajtu Opštine Ćuprija