Home  /  Sportski savez „Ćuprija“

Sportski savez „Ćuprija“

Nosilac sportskog života na teritoriji opštine Ćuprija.
0
0

Sportski savez Ćuprije je osnovan 23.05. 2014. u skladu sa tada važećim Zakonom o sportu ( “ Sl. gl. RS „ br. 99/2011 i dr. ) i kao takav, postao je nosilac ( a i sada je ) sportskog života na teritoriji opštine Ćuprije. Savez broji 34 kluba, što je u odnosu na sam početak rada, kada je bilo samo 11 člana, ozbiljan pomak. Svi članovi su redovni sa svim pravima i obavezama definisanim Statutom SSĆ-a. Kod takvog stanja stvari, vidljivi su značajniji pomaci u organizaciji i sprovođenju kako sportskih tako i svih drugih aktivnosti iz domena sporta a i aktivnosti koje nisu skopčani formalno sa sportom.

Radom SSĆ-a upravlja i koordninira predsednik, saradnik za stručne poslove i koordinator za školski i predškolski sport i naravno Skupština sa svojim Upravnim odborom. Kancelarija saveza je na istoj lokaciji, Kneza Miloša 40, u zgradi Sokolskog doma.

Sorry, the comment form is closed at this time.

social profiles

Contact the property