Home  /  Spomenici palim borcima

Spomenici palim borcima

0
1

Monumentalni reljef na zidu O.Š. „Đura Jakšić“ u centru Ćuprije, posvećen je žrtvama NOB-e i predstavlja prikaz antifašističkog otpora koji se za vreme Drugog svetskog rata javio u našim krajevima. Postavljen je na mestu gde su 29. septembra 1941. Streljani pripadnici Paraćinsko-ćuprijskog partizanskog odreda. Sama kompozicija je karakteristična za vreme u kojem je nastala i u duhu je Soc-realizma. Rad je akademskog vajara Milorada Mitrovića iz Ćuprije.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Contact the property