Home  /  Severoistočna kula Kastruma „Horreum Margi“

Severoistočna kula Kastruma „Horreum Margi“

Žitnica Morave
0
0
U dolini dveju reka, danas Ravanice i Velike Morave, pored mosta Rimljani su podigli i grad „Horreum Margi“ – Žitnica Morave. Grad je u periodu od 1- 4. veka nove ere bio značajan ekonomski, saobraćajni, privredni i vojni centar. Kastrum „Horreum Margi“ nalazio se na putu „Via Militaris“ i jedno vreme je bio prestonica „Mezia Superior“, bio je sedište 7. Klaudijeve legije, kovnica oružija, grad koji je snabdevao žitom čitavu regiju. Bio je jedini grad koji je imao status monicipijuma između Viminacijuma (Kostolac) i Naisusa (Niš). Grad je bio utvrđen bedemima koji su građeni tehnikom opus mixtom-red kamena red opeke. Struktura, položaj i značaj grada ukazuju na to da je on obilovao raskošnim građevinama, hramovima, termama, fontanama, vilama i drugim reprezentativnim građevinama ali na žalost malo toga je pronađeno u arheološkim istraživanjima, obzirom da lokalitet gotovo da nije ni istražen. Arheološkim istraživanjima 1989. godine pronađeni su ostatci severoistočne kule Kastruma „Horreum Margi“ iz 2. i 4. veka nove ere. Kula je polukružnog-potkovičastog oblika i izbačena je iz ravni bedema što ukazuje na njen ofanzivni karakter. Takođe se može zaključiti da je više puta dograđivana. Njena, nešto šira osnova građena je u 2. veku nove ere dok je veći deo sačuvanih ostataka iz 4. veka nove ere i građen je u tehnici opus mixtom. Debljina zida kule je 2 m dok je debljina istočnog bedema, koji je takođe lociran je 3,7m. Prečnik kule je 8 m a predpostavlja se da je bila visine 10-12 m. Prostiranje severnog bedema nije utvrđeno ali se predpostavlja da prati tok reke Ravanice sve do njenog ušća u Veliku Moravu, gde se najverovatnije bedem spajao sa rimskim mostom, čiji su ostatci vidljivi i danas. Lokalitet „Horreum Margi“ je istražen u jako maloj meri, obzirom da se veći deo lokaliteta nalazi na teritoriji Kasarne i nije dostupan široj javnosti, dok o ostcima severoistočne kule, koji se nalaze u dvorištu Muzeja, kao i ostacima kamene plastike pronađene prilikom arheoloških istraživanjalokaliteta brine Muzej „Horeum Margi –Ravno“ i dostupni su javnosti. Grad je porušen i iseljen u 5. veku i nakon toga nikada nije obnovljen.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Severoistočna kula Kastruma „Horreum Margi“

27, Карађорђева 35230, Ћуприја 35230, Србија

social profiles

Contact the property