Home  /  Reka Ravanica

Reka Ravanica

Reka iz legende o Nemanjićima
0
0

Reka Ravanica izvire u Šarenom kladencu, severoistočno od Senjskog Rudnika. U gornjem toku dolina Ravanice je prilično plitka, da bi potom ušla u klisuru. Veće pritoke su joj Ivankovačka reka (Mirosava) i Stubički potok.

Za Ravanicu je karakteristično da najveći deo vode dobija od izvora koji se nalazi između manastira Ravanice i Senja, a ne od pritoka. Svojim tokom protiče kroz Ćupriju, gde se uliva u Veliku Moravu. Dužine je 26,7 km, a površina sliva iznosi 158 km².

LEGENDE O MIROSAVI

Osim legende da je Rastko Nemanjić na reci Mirosavi mirio braću Stevana i Vukana, postoji i legenda da su caricu Milicu, kao monahinju Jevgeniju, sa monahinjom Jefimijom, koje su pošle u Stambol da traže oproštaj od Bajazita što je Stefan pogazio svoju reč, sinovi Stefan i Vukan sačekali na brodu manje reke gde je trebalo da dođe do mirenja. Od tada je ovaj deo reke nazvan Mirosava.

Prema trećoj legendi, kada se jedan od braće carice Milice razboleo, po savetu pisara despota Stefana, poneli su da ga okupaju u vodi koja izvire ispod bigrene stene. Kako ih je uhvatilo nevreme, sklonili su se u obližnjupećinu. Čim je nevreme prošlo, oni su okupali mladog Nemanjića i on je odmah ozdravio. Selo kraj reketako je dobilo naziv Bigrenica, a pećina, šuma i izvor nazvani su po Nemanji.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Contact the property