Home  /  Музеј „Horreum Margi“ Равно

Музеј „Horreum Margi“ Равно

Prvi muzej u Ćupriji osnovan je 1955. godine na inicijativu profesora istorije i ruskog jezika u ćuprijskoj Gimnaziji Igora Parfjonova.
0
7

osnovan je 1955. godine na inicijativu profesora istorije i ruskog jezika u ćuprijskoj Gimnaziji Igora Parfjonova. Ovoj inicijativi predhodila je dugogodišnja aktivnost učenika Gimnazije i profesora Igora na sakupljanju arheološkog i istorijskog materijala. Opština je sagradila zgradu za potrebe Muzeja u kosovsko-moravskom stilu 1956. godine, jedan od prvih muzeja u ovom delu Srbije, čiji je prvi Upravnik bio Igor Parfjonov.

Zbog  velike poplave 1968. godine najznačajniji eksponati iz Muzeja su prenešeni na sigurniju lokaciju kako bi bili sačuvani od izlivanja reke a posle poplave Muzej više nije bio u funkciji a zgrada je usled nebrige bila izložena propadanju sve dok krajem 70-tih nije srušena.

Prilikom arheoloških istraživanja 1989. Godine, u dvorištu pošte pronađeni su ostaci Severoistične kule rimskog grada Horreum Margi. Muzej je ponovo osnovan 1993. Godine a primopredaja zgrade muzeju izvršena je u decembru iste godine.

Današnjica

Danas je muzej „Horeum Margi – Ravno“ Ćuprija, muzej kompleksnog tipa i ima stalnu postavku koju čine eksponati arheološke, istorijske, etnološke i umetničke zbirke. Najzastupljenija je arheološka zbirka sa akcentom na kamenu plastiku sa lokaliteta Horreum Margi. Muzej ima teritorijalnu nadležnost nad lokalitetima neolitsko naselje Stublina u Supska, 3500-5000 g.p.n.e, iz antičkog perioda 1-4 v. n.e. lokaliteti Horreum Margi, kao i nad istorisjkim kompleksom „Šančevi Ivankovac“ i o spomen kući narodnog heroja Miodraga Novakovića –Džudže koja neguje sećanje na žrtve NOB-e.

Sorry, the comment form is closed at this time.

social profiles

Contact the property