Home  /  Mikićev most

Mikićev most

Ime „Mikićev most“ je nadživelo sudbine drvenog i gvozdenog mosta.
0
2

Glavna ulica u Ćupriji se deli na dva dela, od moravskog mosta do mosta na Ravanici i od mosta na Ravanici ka Slaviji. A taj most na Ravanici svi zovu „Mikićev most“.

Rimljani su odabrali za svoj kastrum visoki plato iznad Velike Morave, jer njega nikako nije mogla reka da poplavi. Goropadna Morava je menjala korito, vijugala je oko Horeum Margija praveći prirodnu zaštitu sa zapadne i severne strane utvrđenja. A sa istočne strane je bilo korito reke Ravanice.

Rimljani i Turci su gradili mostove preko Velike Morave uzvodno od ušća reke Ravanice, pored leve obale Ravanice.

Ne pamti se gde se nalazio prvi most preko Ravanice. Ne zna se ni kada je sagrađen. Možda su ga napravili stari Rimljani, jer je put od Viminacijuma ka Horeum Margiju išao preko današnje Medveđe, pa kroz Stubline ka severoistočnom delu kastruma gde i danas postoje ostaci kule.

Isluženi rimski legionari su živeli izvan zidina kastruma, u blizini tog prvog mosta na Ravanici i kapije kroz koju se ulazilo u utvrđenje.

Pre osam vekova, u vreme stvaranja Nemanjičke države, naselje Ravno se prostiralo pored ostataka razrušenog rimskog grada. Za gradnju su koristili kamen i opeku, istu onu koju su kasnije i Turci upotrebljavali za svoje građevine.

Turska džamija se nalazila na mestu gde je današnja crkva, pored koje je niklo novo naselje pod imenom Ćuprija. Otuda su se i kasniji drveni mostovi na Velikoj Moravi gradili nizvodno od ušća Ravanice. Jagodinska mahala se pružala od Velike Morave, pa pored današnje crkve, ka Paraćinu. A na tom pravcu je morao da postoji i prelaz preko reke Ravanice.

Polovinom devetnaestog veka u Ćupriju su naseljeni Sremci i Banaćani i za njih su sagrađene ulice Sremska i Banatska, koje i se i danas tako nazivaju. Na starom planu grada uočava se Sremska ulica kao deo puta preko Vezirovog brda ka Zaječaru.

Kako se naselje Ćuprija povećavalo, tako je sve više postojala potreba da se preko reke Ravanice grade mostovi.

Dva ministra su napisali pismo knezu davne 1844. godine u kome traže odobrenje i novac da bi se na Carigradskom drumu kod Ćuprije napravio most preko reke Ravanice. Most koji bi bio sličan sa već izgrađenom mostom u Paraćinu preko reke Crnice. Reka Ravanica nije mogla da se pregazi uvek, pa je postojala potreba za mostom, a posebno zato što su obale reke bile strme.

Ne postoje skice i crteži tog drvenog mosta na „Carigradskom drumu“ koji je u devetnaestom veku spajao levu i desnu obalu Ravanice, na mestu gde se danas nalazi „Mikićev most“.

Početkom devetnaestog veka, u vreme Kneza Miloša, mnoge porodice iz Niškog pašaluka su se doselile u Ćupriju. Među njima su bili i Mikići, poreklom iz okoline Prokuplja. Članovi velike familije su imali različitu sudbinu.

Njihovo imanje se prostiralo na desnoj obali reke Ravanice. Bila je tu i poznata „Mikićeva kafana“. A danas još uvek postoji „Lekina kuća“, poznata i kao „Mlinareva kuća“, jedna od najlepših kuća u Pomoravlju. Naravno, drveni most na Ravanici je bio „Mikićev most“.
Prilikom regulacije reke Ravanice rekonstruisana je glavna ulica u Ćupriji i stari gvozdeni most je zamenjen današnjim širokim betonskim mostom.

Ime „Mikićev most“ je nadživelo sudbine drvenog i gvozdenog mosta. Nadživelo je i sudbinu potomaka prvog Mikića koji se doselio u Ćupriju – Mike Bakalina ili Mike Prokupčanina.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Contact the property