Home  /  Manastir Ravanica

Manastir Ravanica

Zadužbina Kneza Lazara
0
0

Crkva manastira Ravanice

je podignuta između 1375, i 1377, godine.Posvećena je vaznesenju i ima osnovu u oblku razvijenog trikonhosa i pet kupola. Centralna kupola, spolja desetostrana, oslanja se na četiri polukolonete. Male, osmostrane kupole u uglovima krakova krsta postavljene su na uzdignuta kockasta postolja. Zidana je naizmenično postavljenim redovima kamena i tri do četiri redova maltera i opeke. Fasada ima dva kordonska (pojasna) venca i dva reda prozora.

Površine ispod arhivolti kockastih postolja kupole ukrašene su šahovskim poljima. Prvobitna priprata, koja je bila dozidana nakon podizanja crkve je porušena, a današnju pripratu, podigao je daskal (učitelj) Stefan 1721. godine. Manastir je bio opasan snažnim zidom koji je bio ojačan kulama, a od koga su danas ostale samo ruševine.

Kada govorimo o Živopisu, ovde se pojavljuje prvi samostalni stil srpskog slikarstva srednjeg veka. Živopisanije je završeno 1387, godine. Na ktitorskoj kompoziciji, severno od ulaza u naos, predstavljeni su sa modelom crkve knez Lazar i kneginja Milica sa sinovima, Stefanom i Vukom. Freske je radilo više slikara. Čini se da ih je bilo trojica. Karakteristično za živopis je to sto su svetitelji izuzetno ukrašavani. Primera radi, sveti ratnici, koji se nalaze u najnižoj zoni, su čak preterano iskićeni, i u svojim živopisnim odelima i ornamentisanim oklopima, liče na vitezove iz narodnih pesama. Ovaj stil slikanja se naziva dekorativni stil, i odlika je novog stila Pomoravlja.

Nakon što je knez Lazar poginuo, Ravanica postaje meta turskih, rušilačkih napada, pa je već krajem četrnaestog veka prvi put spaljena. Prvu veliku obnovu, Ravanica je doživela u osamnaestom veku, a drugu sredinom dvadesetog.

Ubrzo nakon pogibije na Kosovu, Knez Lazar je proglašen za sveca i njegove mošti se 1392. godine prenose u manastir. U Ravanici su mošti Kneza Lazara ležale sve do 1690. godine, kada su monasi bežeći od najezde neprijateljske vojske, pobegli u Ugarsku noseći mošti sa sobom. Tek 1989. godine njegove mošti se ponovo vraćaju u Ravanicu.

Upravu manastira Ravanica 1946. godine, preuzima Igumanija Jefimija sa 25 monahinja. Tom prilikom Ravanica je posle 6 vekova, po prvi put postala ženski manastir.

Do manastira Ravanice se danas stiže asfaltnim putem iz Ćuprije (12km), odnosno posle odvajanja od autoputa Beograd-Niš (na 149-om kilometru od Beograda, preko poljoprivrednog dobra „Dobričeva“ (9.5km) i Senja (0.6km).

POST A COMMENT

Contact the property