Home  /  Lovni turizam

Lovni turizam

Duga tradicija lovstva u Ćupriji
0
1

Lov u Ćupriji, i u čitavom ovom pomoravskom kraju ima dugu i bogatu trdiciju. Prva pomena lova vezuje se za srpsku vlastelu koja je lovila u ovom kraju, naročito u vreme Kneza Lazara, u 14. veku, a glavno lovište nalazilo se u blizini njegove zadužbine manastira Ravanice. Kasnije, najčešće u okolini manastira Ravanice i manasije , lovio je jedan od najvećih lovaca , Despot Stefan lazarević. Krajem 19. i početkom 20. veka, lovci Ćuprije i okolnih mesta bili su stub lovstva u ovom kraju Srbije. Danas, Lovačko udruženje „Morava“ Ćuprija gazduje lovištem „Ravanica“, koje se svrstava u red najuređenijih lovišta u ovom delu Srbije i predstavlja lovački ponos regiona. O tome nedvosmisleno govori činjenica da ovim lovištem šeta hiljadu grla srneće divljači, što je podatak vredan svakog poštovanja. Lovište „Ravanica“ obuhvata lovnu površinu od 26 550 hektara na kojoj se gaje autohtone vrste divljači: srna, divlja svinja, zec, fazan, i poljska jarebica. Pored ovih vrsta, gazduje se i migratornim vrstama: prepelica, grlica, gugutka, divlje plovke, divlje guske, šumška šljuka, golub grivnjaš i dr. vrste. Lovište poseduje 22. stabilne čeke, 17 čeka na drvetu, 32 hranilišta za srne, 14 hranilišta za fazane i poljske jarebice, 52 solišta i 8 prihvatilišta za fazančiće. Udruženje poseduje i fazaneriju, dva lovačka doma i 8 hektara višegodišnjih remiza. Lovačko udruženje „Morava“ jedno je od osnivača Lovačkog saveza Centralne Srbije. Ovaj Savez osnovan je 29. aprila 2011. godine u Kragujevcu , radi kontinuiteta u cilju efikasnijeg sprovođenja delatnosti od opšteg interesa-gazdovanja u lovstvu. Lovačko udruženje „Morava“ ima sedamnaest lovačkih sekcija koju čine oko tri stotine lovaca među kojima i jedna dama. Složni lovci, stalni su pokretači mnogih akcija na terenu, a lovište je njihova stalna briga, što se i primećuje odmah nakon prvih koraka u ovo savremeno lovište.

Sorry, the comment form is closed at this time.

035/84-72-067

Contact the property