Home  /  Aktuelnosti   /  Kultura i turizam

Kultura i turizam

Razvojni aspekti turizma u kontekstu društvenog okruženja

Pojam kulturnog turizma uključuje materijalnu i duhovnu dimenziju kulture, a to podrazumeva brojne sadržaje, od poseta spomeničkoj baštini, izložbama i koncertima do učestvovanja u običajima receptivnog lokaliteta, lokalne gastronomske ponude, stanovanju u objektima tradicionalne arhitekture – ukratko upoznavanje sa načinom života receptivne zajednice. Kulturni turizam uključuje posete kulturnim resursima pod kojima podrazumevamo i način života lokalne zajednice koja ga može ponuditi i kao turistički resurs. Istraživanja su pokazala da kulturni turizam ostvaruje finansijski promet koji je prilično visok jer turisti u kulturnom turizmu troše više novca u hotelima, restoranima i kupuju više. Razvitak kulturnog turizma, osimi toga, posebno je važan za gradove i lokalitete koji nisu klasična turistička mesta. Njegov nedostatak ne znači samo da posetilac ne poznaje taj grad, već i da lokalno stanovništvo bude upoznato sa svim turističkim motivima i kapacitetima svoga kraja. Kulturni turizam označava bolji kvalitet turizma. Kulturni turizam je oblik domaćeg i međunarodnog turizma čiji je cilj, između ostalog, otkrivanje i uživanje u istorijskim spomenicima i spomeničkim nasleđima, koncentrišući se na pokretna i nepokretna kulturna dobra, uključujući kulturne pejzaže, koji se nalaze na područjima destinacija kulturnog nasleđa, da bi se iskusila mesta i aktivnosti koje autentično predstavljaju kulturno nasleđe lokalnih zajednica. Turizam i kultura su prepoznati kao dva snažna pokretača razvoja širom Evrope. Oni su važni za ekonomski razvoj i zapošljavnje. Takođe imaju i presudnu ulogu u negovanju dubljeg razumevanja bogatstva raznovrsnosti regionalnih kultura Evrope i većeg vrednovanja zajedničkog evropskog nasleđa. Više od trećine lokaliteta svetskog nasleđa UNESCO-a nalaze se u Evropi.

Kulturni turizam uspeva da podstiče otkrivanje i uživanje u istorijskim spomenicima i spomeničkim područjima, koncentrišući se na kulturno nasleđe, uključujući kulturne pejzaže. On je direktno povezan sa kulturnim nasleđem. Prema nekim procenama, pokretač za više od 50% turističke delatnosti u Evropi je upravo kulturno nasleđe, tako da se očekuje da će u sektoru turizma kulturni turizam ostvariti najveći rast. Međutim, postoji neizbežan sukob između zadovoljavanja pritiska za ostvarivanjem ekonomskog razvoja putem turizma i zaštite kulturnog nasleđa. Zato postoji potreba da se utvrde standardi i sistemi dobre prakse koji će povećati njihovu delotvornost i efikasnost. Kao i uvek, ključ leži u pronalaženju odgovarajuće ravnoteže između podsticanja razvoja održivog kulturnog turizma i očuvanja resursa kulturnog nasleđa koji su presudni za njegov razvoj. Zbog toga se moraju imati u vidu izazovi za razvoj ovog vida turizma. Tu se radi pre svega o potrebama kao što su potreba za održivim razvojem kulturnog turizma uz poštovanje opštih principa i standarda, potreba da se neguje bliža saradnja i razvija najbolja praksa između svih zainteresovanih strana koje učestvuju u kulturnom turizmu, potreba da se podstiče produbljivanje nacionalnog identiteta i kultura razmena putem kulturnog turizma,potreba za preduzimanjem konkretnih koraka da bi se ostvarila izvodljiva ravnoteža između turizma i kulturnog nasleđa, i potreba da se uzme u obzir uticaj povećanog obima kulturnog turizma na istorijska okruženja, a koji je vezan za transport štoprouzrokuje zakrčenje saobraćaja u gradovima, kao i zagađenje i njegov uticaj na klimatske promene.