Važni telefoni

Služba hitne pomoći

Adresa: Miodraga Novakovića 78, Ćuprija

Broj telefona: 194

Policija

Adresa: Ulica Rade Končara 7, Ćuprija
Broj telefona: 192
Broj telefona: 035 887 1092

Kliničko bolnički centar

Adresa: Miodraga Novakovića 78, Ćuprija
Broj telefona: 035 8470 775

Dečji dispanzer

Adresa: Kneza Miloša bb, Ćuprija
Broj telefona: 035 471 850

Dom zdravlja

Adresa: Kneza Miloša bb, Ćuprija
Broj telefona: 035 847 3315

Autobuska stanica

Adresa: Cara Lazara 94, Ćuprija
Broj telefona: 035 8471 831

Železnička stanica

Adresa: Železnička bb, Ćuprija
Broj telefona: 035 8470 783

Opštinska uprava
Adresa: Karadjordjeva 47, Ćuprija
Broj telefona: 035 8470 248
JKP Ravno

Adresa: Grobljanska bb, Ćuprija
Broj telefona: 035 8471 146

PTT

Telegram – broj telefona: 1961
Brojevi pretplatnika – broj telefona: 11811
Prijava smetnji – broj telefona: 977