Javne nabavke

JAVNE NABAVKE

Konkursna dokumentacija za koncert na dan 05.08.2017. godine

Odluka o dodeli ugovora

NABAVKE NA KOJE SE PRIMENJUJE ZJN

Poziv za podnošenje ponuda za propagandni materijal

Poziv za podnošenje ponuda za ples maturanata

Poziv za podnošenje ponuda za materijal za izradu suvenira

Poziv za podnošenje ponuda - Stakla za potrebe Javnog rada

Poziv za podnošenje ponuda za boje za potrebe Javnog rada