O nama

Turistička organizacija opštine Ćuprija osnovana je 2002. godine a aktivno je krenula sa radom 2009. godine. Osnovna delatnost ustanove je razvoj i unapređenje turizma na području opštine Ćuprija.

Pod ovim se podrazumeva organizovanje informativno – propagandne delatnosti (izrada brošura, turističkih mapa, razglednica, prodaja suvenira…), promovisanje turističke ponude opštine Ćuprija kao i organizacija i suorganizacija manifestacija i drugo.

 

Radno vreme: 07:30 – 15:30h

Adresa: Karađorđeva 19, 35230 Ćuprija

Brojevi telefona: 060 0476220, 060 0476222
E-mail: tocuprija@gmail.com

PIB: 102482114
Matični broj: 17764926

Budžetski račun: 840-986664-91