Home  /  Aktuelnosti   /  Подстицајна средства за туристичку привреду

Подстицајна средства за туристичку привреду

Министарство туризма и омладине расписало је јавни конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде.

Кредитна средства могу да се користе за унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења, што подразумева:
– изградњу, уређење и реконструкцију хотелских и других смештајних капацитета, ресторана и објеката спортско-рекреативног и забавног садржаја
– рестаурацију руралних објеката и њихово претварање у туристичке капацитете
– набавку, реконструкцију и адаптацију плутајућих објеката, као и превозних и рекреативних средстава намењених посетиоцима и туристима
– унапређење маркетинга домаће угоститељске понуде
– дизајн, припрему производње и производњу сувенира

Такође, корисници кредита могу да користе средства за изградњу туристичке инфраструктуре и супраструктуре као и за усклађивање туристичких капацитета са законом којим се уређује област туризма и угоститељства.

За коришћење ових кредитних средстава могу да конкуришу привредна друштва регистрована за обављање делатности у области туризма, предузетници регистровани за обављање делатности у области туризма, пољопривредна газдинствa уписано у Регистар у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју.

Минимални износ одобрених кредитних средстава за пољопривредна газдинства, предузетнике и микро правна лица је 500.000 динара, а за остала привредна друштва  је 2.000.000 динара.

Образац захтева за коришћење кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде и Изјава о додељеној државној помоћи може се преузети са званичне интернет презентације министарства https://mto.gov.rs/ .

Рок за подношење захтева је 1. септембар текуће, 2024. године. Крајњи рок за достављање допуна захтева је 1. октобар.

Захтев за коришћење кредитних средстава са траженом документацијом се доставља Министарству туризма и омладине, Сектор за туризам, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Све додатне информације заинтересовани могу да добију телефоном, позивом на број 011/3139697.

припремила: Јелена Петровић
фотографија: Никола Кнежевић

инфо: https://mto.gov.rs/vest/3389/konkurs-za-dodelu-kreditnih-sredstava-za-podsticanje-kvaliteta-turisticke-ponude-.php