Ушће Раванице у Велику Мораву

Ушће двеју река се налази на самом кају Моравског парка, 5 минута од центра града. Због своје близине урбаном језгру града, ушће двеју река одувек је имало посебан значај за Ћупричане. У близини ушћа се налазе се остаци старог римског моста чији стубови су видљиви у време ниског водостаја Велике Мораве.