Лов и риболов

Лов

ловачко удружење “Морава”
Карађорђева бр. 64
телефон: 035 472 067

Ловачко удружење „Морава“ Ћуприја газдује ловиштем „Раваница“. Ловиште „Раваница“ обухвата површину од 26 656 хектара на којој се гаје аутохтоне врсте дивљачи: срна, дивља свиња, зец, фазан, и пољска јаребица. Поред ових врста, газдује се и миграторним врстама: препелица, грлица, гугутка, дивље пловке, дивље гуске, шумшка шљука, голуб гривњаш и др. врсте. Ловиште поседује 22. стабилне чеке, 17 чека на дрвету, 32 хранилишта за срне, 14 хранилишта за фазане и пољске јаребице, 52 солишта и 8 прихватилишта за фазанчиће. Удружење поседује и фазанерију на површини од 40ха, два ловачка дома и 8ха вишегодишњих ремиза.

 Риболов

 Реке Велика Морава и Раваница раполажу богатим рибљим фондом. Риболовцима су на располагању за риболов и језера Везировац и Мућава.