Примена Правилника и имплементација портала Е ТУРИСТА

Примена Правилника и имплементација портала Е ТУРИСТА

На основу Правилника о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података „Службени гласник РС“, број 87 од 19. јуна 2020.године, чија примена почиње од 01.10. 2020. године и имплементације портала Е ТУРИСТА, позивају се сва физичка и правна лица са територије општине Ћуприја, која се баве пружањем услуга смештаја са или без хране, да се региструју или категоризују у јединици Локалне самоуправе , Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој.
За више информација посетите сајт Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Поделите на: